We kunnen uw organisatie ondersteunen met onze kennis op het gebied van AI!

Quickscan AI-systeem

We bieden een scan aan om te bepalen onder welke risicocategorie het AI-systeem zal vallen volgens de AI-wet. De AI-wet volgt een “risicogebaseerde benadering” waarin vier verschillende risicocategorieën worden gedefinieerd; de verboden AI-systemen, de AI-systemen met een hoog risico, de AI-systemen met beperkt risico en de AI-systemen met een laag en minimaal risico. Naast deze categorieën definieert de AI-wet ook “algemeen doel en generatieve AI”. Voor verschillende risicocategorieën worden verschillende regels en verplichtingen bepaald.

Begeleiding bij de AI-wet

Nieuwe wetgeving kan moeilijk te begrijpen en na te leven zijn, aangezien er zeer weinig voorbeelden zijn van de implementatie en richtlijnen van autoriteiten nog moeten worden ontwikkeld. Wij helpen u te begrijpen wat de AI-wet voor uw organisatie betekent. Dit omvat het uitleggen van de risicogebaseerde benadering, uitvogelen of u optreedt als een “aanbieder” of een “gebruiker” (of als een andere partij) en welke regels van toepassing zijn op uw organisatie en het AI-systeem.

Implementatie van transparantieverplichtingen

We bereiden en ontwerpen informatieverstrekking documenten voor of beoordelen informatieverstrekking documenten met betrekking tot AI-systemen om te voldoen aan de relevante transparantieverplichtingen.

Implementatie van voorwaarden voor AI-systemen met een hoog risico

AI-systemen met een hoog risico worden alleen toegestaan als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Ten eerste bepaalt de AI-wet vereisten voor AI-systemen met een hoog risico als zodanig. Ten tweede bepaalt de AI-wet verschillende verplichtingen voor “aanbieders” of, “gebruikers” van AI-systemen en andere partijen. Wij begeleiden u door de implementatie van deze verschillende voorwaarden, aangepast aan de juridische rol die uw organisatie zal hebben onder de AI-wet. Dit omvat het opstellen van de benodigde documenten en procedures, ondersteuning met betrekking tot het risicobeheer van het AI-systeem en het beoordelen van logprocedures. Voor aanbieders omvat dit:

  • Bewustzijnstraining
  • Implementatie van de transparantieverplichtingen
  • (Ondersteuning bij) het opstellen van een risicobeheersysteem
  • Het beoordelen van datasets voor AI-training, validatie en testen
  • Feedback op of (ondersteuning bij) het opstellen van de technische documentatie
  • Het beoordelen van de logprocedure
  • (Ondersteuning bij) het opstellen van het kwaliteitsbeheersysteem

Voor gebruikers omvat dit:

  • Bewustzijnstraining
  • Implementatie van de transparantieverplichtingen
  • Het beoordelen van de logprocedure GDPR

GDPR

Wees u ervan bewust dat wanneer u AI-systemen ontwikkelt, aanbiedt of gebruikt die persoonsgegevens verwerken, de GDPR ook van toepassing zal zijn op de verwerkingsactiviteiten. Uw organisatie moet dan voldoen aan zowel de AI-wet als de GDPR. Voldoen aan de AI-wet ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheden onder de GDPR als “verwerker” of “verantwoordelijke”. Om te zien wat Apogado u biedt met betrekking tot GDPR-naleving, klik hier.

Veiligheid

Voor het verbeteren van de veiligheid en naleving van AI-systemen, overweeg gespecialiseerde diensten die zich richten op belangrijke gebieden zoals: uitgebreide kwetsbaarheidsanalyse met geavanceerde technieken om potentiële zwakke punten te identificeren, rigoureuze tests en validatie om prestaties en betrouwbaarheid te waarborgen, en diepgaande risicobeoordelingen om bedreigingen te begrijpen en te mitigeren. Deze diensten omvatten ook gedetailleerde rapportages en actiegerichte aanbevelingen, in lijn met de vereisten voor Data Protection Impact Assessment (DPIA) en risicobeheersystemen om geïnformeerde besluitvorming en naleving te ondersteunen.